Elke donatie is welkom!

 

Wilt u de stichting HELP US AUT gaan sponsoren of wilt u een donatie geven?doneren

Wilt u de jongvolwassenen met autisme verder helpen?

U kunt een bedrag doneren of u kunt sponsoren.

Donaties / sponsor gelden kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL90 RABO 0139 4495 15 t.n.v. Stichting HELP US AUT.

Het sponsorgeld / donatie geld wordt volledig besteed aan de uitvoering van de projecten om mensen met autisme verder te helpen. De bestuursleden leveren hun bijdrage geheel op vrijwilligers basis.

Elke sponsor krijgt van de stichting HELP US AUT een vermelding op de website (indien gewenst) en de sponsoring zal ook vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat gesponsord wordt.

Heeft u vragen over de sponsoring of het doneren stuur dan een email naar info@helpusaut.nl of bel naar de voorzitter Lianne van de Westerlo: 0616352960.

 

Facebook berichten stichting HELP US AUT